Ga naar de inhoud

De artikelen die u bij ons wilt laten bedrukken of borduren worden door ons gratis opgehaald en weer bij u bezord, dit is één van onze services.

Artikelen die bij ons zijn aangeschaft en voorzien van een bedrukking of borduring worden ook geheel kosteloos bij u bezorgd.

Dit geldt echter alleen in de provincie zuid holland, voor klanten buiten zuid holland zijn de kosten 7,50 per doos.

De betaling hebben wij ook makkelijker gemaakt, er kan vanaf nu gepind worden bij de bezorger,

en bent u al langer klant bij Magic Print dan kunt u het bedrag binnen 5 werkdagen overmaken.

Wij proberen op deze manier Magic Print nóg klantvriendelijker te maken !

Heb je een vraag?